­
­


تلفن تماس:43323444-086 ,43323555-086
فکس پذیرش:89779148-021
فکس مدیریت:42695356-021

آدرس1 : جاده سلفچگان به اصفهان، 18 کیلومتری نرسیده به دلیجان، جاده آبگرم، کیلومتر 21،
شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات

آدرس 2:محلات،آبگرم،هتل جهانگردی دهکده ابدرمانی محلات

Email:info@mahalatspa.com
booking@mahalatspa.com