­
­

تاریخچه شرکت


این شرکت در تاریخ 1388/05/13 به نام شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محلات(سهامی خاص) با انتقال اموال و دارایی های مجتمع آبدرمانی محلات از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به ارزش دفتری،تاسیس وبه شماره ثبتی 354432 در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است.ودرتاریخ 1393/08/27 پرونده ثبتی شرکت از تهران به محلات به شماره ثبت 1091 منتقل گردید