­
­

مدیر هتل


آقای سید یوسف اقتداری

با بیش از 40 سال سابقه ی مدیریت در هتل های زیرمجموعه ایرانگردی و جهانگردی