­
­

قوانین فرودگاهی


  1. مسافرين پيش از ورود به فرودگاه مندرجات بليط با آرم شرکت هواپيمائي که به منزله قرارداد بين شرکتهاي هواپيمائي و دارنده بليط مي باشد را حتماً مطالعه نمايند.

  2. همراه داشتن بليط OK با آرم شرکتهاي هواپيمائي و کارت شناسائي معتبر در فرودگاه جهت احراز هويت الزامي مي باشد.

  3. مسافرين بمنظور انجام امور فرودگاهي بايد به نحوي برنامه ريزي نمايند که در پروازهاي داخلي حداقل دو ساعت (بمنظور انجام امور تشريفات گمرکي) و در پروازهاي خارجي سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند.

  4. آخرين زمان حضور مسافر در محل کانتر پذيرش شرکت هواپيمائي مربوطه در فرودگاه براي استفاده از جاي ذخيره شده خود در پروازهاي داخلي 30 دقيقه و در پروازهاي خارجي يک ساعت قبل از پرواز مي باشد.

  5. مسافري که داراي بيماري بوده که شرايط پرواز موجب تشديد بيماري و با به خطر افتادن سلامت او مي گردد بايد قبل از حضور در فرودگاه و هنگام تهيه بليط با اخذ گواهي پزشکي و تأئيد پزشک به دفاتر مرکزي شرکت هواپيمائي مربوطه مراجعه نمايد. شرکت هاي هواپيمائي از پذيرش مسافر توانخواه که فاقد فرم پزشکي هستند معذور بوده و هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارند.

  6. مسافرين به منظور حفظ ايمني و امنيت پرواز، اشياء خطرناک از قبيل : گازهايي که تحت فشار مايع شده اعم از اشتعال زا، آتش زا و سمي، محلولهاي خورنده و اکسيدکننده مانند اسيدها، عوامل بيماري زا، مواد منفجره، مواد داراي تشعشعات راديو اکتيو، مواد اکسيدکننده ، انواع سموم، جيوه، اشياء مغناطيسي و آهن ربائي، مواد نامطبوع و حساسيت زا را در داخل ساک يا چمدان خود حمل ننمايند. لازم به ذکر است حمل کالاهايي از قبيل : آبليمو، ترشيجات، آب، شکر، عسل، ماهي يخ زده، شيره خرما، شيشه و کريستال خطرآفرين مي باشند لذا کليه اقلام نامبرده مي بايستي تنها با رعايت اصول باربري هوايي و در بسته بنديهاي ويژه حمل گردد.

  7. مسافر بايد براي حمل حيوانات خانگي و دست آموز و آگاهي از شرايط پذيرش آنان در پرواز با دفاتر فروش و نمايندگيهاي مجاز شرکتهاي هواپيمائي تماس حاصل نمايند.

  8. مسافرين جهت جلوگيري از بارهاي شکستني خود نسبت به بسته بندي مناسب قبل از تحويل اقدام نمايند و حداکثر وزن هر بسته نبايستي از 25 کيلوگرم تجاوز نمايد.