­
­

مجموعه آبی و ورزشی


استخر سرپوشیده آب گرم واقع درطبقه زیرین هتل به شما میهمانان عزیزاین امکان را می دهد که حتی در فصول سرد سال نیزبه راحتی بتوانید از آبگرم معدنی استفاده و لذت ببرید.این استخر که از چشمه های آبگرم محلات تغذیه می شود قابلیت های آبدرمانی را برای مسافران گرامی به همراه دارد.