­
­

شرکت خدمات مسافرتی وگردشگری پرشین گلف


واحد تور:     8682-021
واحد فروش بلیط و تور:    9-88972855-021
دورنگار واحد فروش:    88972860-021
واحد تور بازنشستگان:    88984255-021
دورنگار:    88980109-021
آدرس پستی:    آدرس واحد تور وفروش بلیط:تهران میدان فاطمی-روبروی مسجد نور-جنب صندوق بازنشستگی کل کشور