*استخر های سرپوشیده واقع در طبقه زیرین هتل افتتاح گردید*